Aktualizace harmonogramu ITI

Aktualizace harmonogramu ITI

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 36. jednání dne 23. května 2024. Vyhlášení výzev ITI se proběhne 3. července 2024 ve 13:00. Do těchto výzev budete moci přihlásit své projekty...
Seminář pro žadatele ITI

Seminář pro žadatele ITI

Zveme Vás o seminář pro žadatele, který se uskuteční 22. 5. 2024 na Magistrátu města Ústí nad Labem (místo bude upřesněno dle počtu zájemců). Seminář se bude skládat ze dvou částí. 1. část: Výzvy ITI (Seznámení se s plánovanými výzvami ITI,...
Dotační zpravodaj 4/2024

Dotační zpravodaj 4/2024

Ústecký kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje zajišťuje v rámci poradenství městům a obcím informační bulletin, tzv. Dotační zpravodaj. Jedná se o Přehled nástrojů podpory pro města a obce, ve kterém jsou...