Transformační fórum Ústeckého kraje

Transformační fórum Ústeckého kraje

Pestrý program čekal na návštěvníky Transformačního fóra, které proběhlo dne 13. 6. 2024 v krásných prostorách teplického divadla. Na programu bylo několik panelových diskuzí za účasti významných hostů mj. Petr Votoupal, DG REGIO, Evropská komise Petr...
Aktualizace harmonogramu ITI

Aktualizace harmonogramu ITI

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 36. jednání dne 23. května 2024. Vyhlášení výzev ITI se proběhne 3. července 2024 ve 13:00. Do těchto výzev budete moci přihlásit své projekty...