Na 29. zasedání (30. 4. 2021) RSK ÚK byli schváleni Usnesením č. 3a/29RSK/2021 členové Pracovní skupiny Energetika.

I/2021_16. 6. 2021 proběhlo jednání PS Energetika v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje.

Body jednání:

1. Projednání potenciálních strategických projektů v PS RSK ÚK (PS)

Ad_1) Výstupem jednání byl doporučený seznam potenciálně strategických projektů k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) s prioritizací dle posouzení členů PS E, který bude následně předložen členům RSK k dalšímu projednání (30. 6. 2021).  Jednání se zároveň účastnili zástupci rezortů (MMR, MŽP, MPSV, MPO), kteří k daným projektům poskytli odborná stanoviska.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: