Oficiální stránky zabývající se problematikou tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území spravuje na svém webu Ústecký kraj.

Současné potřeby a postupy ve strategickém plánování rozvoje kraje přináší nutnost detailnějšího zaměření na menší oblasti, které mají své specifické podmínky. Aktuální Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 pracuje s územím prostřednictvím pětice oblastí (Jádrová oblast, Pánevní oblast, Rekreační oblast, Šluknovsko a Poohří; více o Strategii  zde ).

Některé problémy a jejich řešení jsou mnohem  detailnějšího  měřítka, než které zohledňuje uvedená pětice oblastí. Vedle toho existuje řada problémů a potřeb, které jsou společné velkému množství měst a obcí z více oblastí, jejichž řešení z úrovně kraje nestačí.

Nejen pro potřeby vyhodnocení aktuální krajské Strategie, ale i pro potřeby naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, se kraje více zaměřují na tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ), která jsou vymezena prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Vymezení bylo provedeno na základě pěti indikátorů a vychází od Ministerstva pro místní rozvoj, a je zakotveno v SRR 2021+.

Indikátory:

(a) intenzita bytové výstavby,

(b) hrubá míra celkového přírůstku,

(c) index stáří,

(d) podíl nezaměstnaných osob,

(e) intenzita podnikatelské aktivity.

 Vymezeny byly správní obvody ORP, které vykazují nejhorší výsledky v těchto indikátorech a v nichž žije 25 % obyvatel Česka. Nad rámec správních obvodů ORP vymezených dle výše stanovených indikátorů jsou do této kategorie zařazena také správní území obcí zasahujících do bývalých vojenských újezdů.

Záznam z Diskuzního fóra pro a o HSOÚ – MMR Praha, 22. 3. 2023

V Ústeckém kraji do této kategorie typů regionů spadá 14 ze 16 ORP. Výjimku tvoří ORP Roudnice nad Labem a Bílina. V případě Bíliny se jedná o jednorázové zkreslení výpočtu vlivem momentální situace v území, po aktualizaci ukazatelů by již rovněž mezi HSOÚ spadala.

Informační video k problematice HSOÚ (1_2024)

Prezentační video je přehlednou ukázkou a představou nejen pro aktéry v území, jak probíhá spolupráce mezi zástupci Ústeckého kraje a místními aktéry na úrovni vybrané ORP při zpracování odborných analýz HSOÚ, ale i návodem, jak hledat společná řešení na úrovni regionální správy.