Členové PS VVI jsou zároveň členy Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.

Pracovní skupina má 9 členů.

č. Pozice Jméno a příjmení Organizace
1. vedoucí Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. ICUK
náhradník Mgr. Lucie Podrápská ICUK
2. člen Mgr. Iva Dvořáková LL.M, ÚK
náhradník Ing. Václav Papřok ÚK
3. člen Ing. Iva Tomešová ÚK
náhradník Ing. Jana Nedrdová ÚK
4. člen PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. UJEP
náhradník prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. UJEP
5. člen Ing. Ondřej Smíšek ČVUT Děčín
náhradník Ing. Alexandra Dvořáčková, PhD. ČVUT Děčín
6. člen Mgr. Zbyněk Pěnka KHK ÚK
náhradník Ing. Martina Francírková KHK ÚK
7. člen Bc. Petra Hrstková CzechInvest
náhradník Mgr. Alena Hájková CzechInvest
8. člen Ing. Zdeněk Hušek RIS3 manažer
náhradník Ing. Pavel Habarta zástupce RIS3 manažera
9. člen David Martinek ČEZ ESCO
náhradník Martin Machek ČEZ ESCO

Složení PS VVI k 10. 1. 2022