Zakládající členové PS E byli schválení Usnesení č. 1b/30RSK/2021 Regionální stále konference pro Ústecký kraj dne 30. 6. 2021.

Pracovní skupina má 15 členů.

 

č. Role Jméno a příjmení Organizace/funkce
1. vedoucí Ing. Vladimír Skalník ÚK
2. člen Vlastimil Aubrecht předseda HSR Teplicka
náhradník Bc. Gabriela Nekolová HSR ÚK
3. člen Ing. Martin Mata, MBA. ICUK ÚK
4. člen Doc. Ing. Ludmila Nováková Ph.D. UJEP
5. člen Doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. UJEP
6. člen Marian Čapek předseda Komise pro energetiku Rady ÚK
7. člen Ing. Hana Aulická Jírovcová poslankyně
8. člen Ing. Vladimír Kubeček VŠE
9. člen Ing. Jan Brabec IREAS
10. člen Arch. Ing. Ondřej Beneš ČVÚT
11. člen Ing. Jan Harnych Svaz průmyslu a obchodu ČR
12. člen Ing. Michaela Burdová MAS Naděje, o.p.s
13. člen Ing. František Jochman KHK ÚK
14. člen Mgr. David Matuška SMS ČR
15. člen Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová SMO ČR

Složení PS E k 17. 10. 2023