Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

e-mail: rsk@kr-ustecky.cz
web: www.rskuk.cz

Kontakty sekretariát RSK ÚK:

Bc. Miroslav Vlach
projektový manažer, člen sekretariátu RSK

RNDr. Eva Poslová
agenda RAP a HSOÚ