Animace pro spravedlivou transformaci

GET Center UJEP

Gigafactory – nositel odstoupil od realizace

Green Mine

H2 Triangle

POZATR – nositel odstoupil od realizace

RUR – Region univerzitě,
univerzita regionu

SYNERGYS

Transformační
centrum ÚK
Těžba Lithia
na Cínovci
Zavádění vodíkové
mobility