Na 29. zasedání (30. 4. 2021) RSK ÚK byl ustanoven vedoucí PS VVI, Ing. Martin Mata, MBA.

I/2021_16. 6. 2021 proběhlo jednání PS Věda, výzkum, inovace v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje.

Klíčovým a jediným bodem jednání bylo:

1. Projednání potenciálních strategických projektů v PS RSK ÚK (PS)

Výstupem jednání byl doporučený seznam potenciálně strategických projektů k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) s prioritizací dle posouzení členů PS VVI, který bude následně předložen členům RSK k dalšímu projednání (30. 6. 2021).  Jednání se zároveň účastnili zástupci rezortů (MMR, MŽP, MPSV, MŠMT), kteří k daným projektům poskytli odborná stanoviska. Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: