I/2022_13. 06. 2022 proběhlo jednání PS Energetika (hybridní formou)

Body jednání:

1. Zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů pro OPST

Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK představila pokrok ve věci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a přiblížila přítomným návrhy zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů.

Návrhy doporučení zacílení Tematických výzev pro Operační program Spravedlivá transformace:

  • “Rozvoj vodíkového hospodářství“

Návrhy zacílení Zastřešujících projektů pro Operační program Spravedlivá transformace:

  • Příprava projektů v Ústeckém kraji

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: