I/2023_8. 03. 2023 proběhlo společné jednání PS Věda, výzkum, inovace

Body jednání:

  1. Operační program Spravedlivá transformace
  • Aktuální stav přípravy a implementace OPST a strategických projektů
  • Plánované Tematické výzvy a Zastřešující projekty
  • Podněty z území – doporučení, nové oblasti podpory – diskuze
  1. Podpora VVI v nástrojích nového programového období 

Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK, Ing. Jana Nedrdová, představila v úvodu své prezentace pokrok v přípravě Strategických projektů OPST se zaměřením na projekty, které byly členy PS posuzovány v procesu jejich hodnocení. Následně se zaměřila na relevantní oblasti podpory věcně příslušné do PS a seznámila přítomné se stavem jejich přípravy.

Ad_2) Mgr. Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR ÚK, představila závěry z jednání Výzkumně-vzdělávací platformy Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2023.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: