II/2023_26. 09. 2023 proběhlo jednání PS Energetika 

Body jednání:

 1. Představení aktualizace SP Těžba lithia na Cínovci (zástupci společnosti GEOMET s.r.o.)
 2. Operační program Spravedlivá transformace
 • Aktuální stav přípravy, realizace a implementace OPST
 • Navrhované a plánované Tematické výzvy (Rozvoj vodíkových údolí – příprava projektů a institucionální podpora) (Bc. Karel Tichý, dis.)
 • SP Těžba lithia na Cínovci 

Ad_1) Zástupci společnosti GEOMET s.r.o. prezentovali aktuální stav přípravy strategického projektu Těžba lithia na Cínovci. Nastínili předpokládaný harmonogram přípravy a realizace. Následně proběhla diskuze k projektu.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

 • Zápis z jednání
 • Příloha č. 1 – Stanovisko PS Energetika
 • Příloha č. 2 – Prezentace Těžba a zpracování lithia na cínovci
 • Příloha č. 3 – Prezentace OPST
 • Příloha č. 4 – Návrh TV Rozvoj vodíkového údolí – podpora přípravy projektů v oblasti rozvoje vodíkového hospodářství
 • Příloha č. 5 – Návrh TV Rozvoj vodíkového údolí – podpora strategického/akčního plánování a capacity building v oblasti vodíkového