30. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Jubilejní 30. zasedání platformy RSK proběhlo hybridní (prezenčně + on-line) formou, dne 30. 6. 2021. Jednání se uskutečnilo v moderních prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, které jsou optimálně vybaveny pro tento typ zasedání. Jednání se od samého začátku účastnili i zástupci rozšířeného pléna (tedy HSR ÚK).

Hlavním cílem setkání byla zejména finalizace seznamu potenciálně strategických projektů doporučených za území Ústeckého kraje do Plánu spravedlivé územní transformace.

Program jednání:

 1. Zahájení a úvodní slovo
 2. Aktualizace členů PS
 3. Stanovisko RSK k projektům MAS
 4. Informace o průběhu zpracování Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje – pracovní verze
 5. ISPZ – představení Informačního systému projektových záměrů
 6. Potenciálně strategické projekty – PTÚK  (RSK+)
 7. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK
 8. Aktualizace počtu členů zástupců  HSR-ÚK v RSK+
 9. Různé / diskuze

Důležité dokumenty:

 1. Zápis z jednání
 2. Příloha č. 1  – Seznam potenciálně strategických projektů – verze pracovní jednání RSK 28. 6. 2021
 3. Příloha č. 2 –  Vyjádření MŽP
 4. Příloha č. 3 – Matice hlasů
 5. Příloha č. 4 – Příloha a) Seznam strategických projektů RSK

 

Schválené dokumenty z jednání 

 1. Stanovisko Regionální stále konference k vymezení území realizace a dopadů MAP
 •  MAS Naděje o.p.s. (ORP Litvínov)
 1. Prezentace RAP
 2. Tabulková část RAP
 3. Prezentace k Informačnímu systému projektových záměrů (ISPZ)
 4. Plán transformace Ústeckého kraje – verze 8.0 – k 30. 6. 2021