40. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Projednání bodů programu a následné hlasování proběhlo formou per rollam.

Materiály k jednání byly rozeslány dne 17. 5. 2023. Hlasování o návrhu příslušného Usnesení bylo ukončeno dne 24. 5. 2023 ve 12h.

Program jednání

  1. Renominace členů RSK ÚK
  2. Národní plán obnovy – nominace hodnotitelů
  3. Reakce na Usnesení RSK ÚK
  4. Renominace členů PS při RSK

Důležité dokumenty