Základní informace o ITI ÚChA

Integrovaná územní investice (ITI) je jedním z integrovaných nástrojů sloužící pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie.

Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím.

Největší výhodou tohoto nástroje je možnost čerpání finančních prostředků z operačních programů EU na významné a integrované projekty mající významný dopad do Ústecko-chomutovské aglomerace. V případě ITI Ústecko-chomutovské aglomerace se jedná konkrétně o IROP, OP ŽP, OP JAK, OP D. Žadateli mohou být města, obce a další subjekty (dopravní podniky, univerzity, neziskové organizace atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ITI ÚChA.

Co se v programovém období 2014 – 2020 povedlo?

V případě zájmu o konzultaci projektu nebo jakéhokoliv dotazu se neváhejte obracet na pracovníky odd. řízení ITI.

Potenciální žadatelé mohou využít sekci „Jak podat projekt“.