Do Ústeckého kraje se sjelo více než téměř 80 účastníků Konference HSOÚ v Ústeckém kraji 2024, která proběhla 21. března 2024 v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje. Konference byla svého druhu první krajskou akcí, která si kladla za cíl zaměřit se na možnosti podpory tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ).

  Konferenci pořádal Ústecký kraj prostřednictvím spolupráce odboru regionálního rozvoje a odboru podpory podnikání, inovací a transformace pod hlavičkou platformy Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK). Akce byla určena zejména pro regionální aktéry z území Ústeckého kraje, především pro zástupce samospráv a jejich nejrůznějších uskupení, dále pro všechny ostatní partnery z oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky i mimo Ústecký kraj, pro klíčové stakeholdery a pro další zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. Hlavním cílem bylo informovat o agendě HSOÚ v Ústeckém kraji, dosavadních krocích a využití výstupů, prezentovat dobrou praxi několika územních partnerů a v neposlední řadě nabídnout a diskutovat cesty k řešení v podobě různých forem podpory (nejen) z národní úrovně.

   Oficiálního zahájení se ujal Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova. Ve své zdravici zdůraznil mimo jiné také význam spolupráce a ocenil dobře fungující komunikaci: „Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou v posledních dvou letech v naší práci velmi živé téma. Pustili jsme se do detailní analýzy kraje po jednotlivých ORP a doposud se setkáváme s dobrou zpětnou vazbou a cítíme, že i našim územním partnerům záleží na tom, aby společná práce měla smysl“, uvedl Michal Kučera.

   Druhý blok se věnoval příkladům praxe a přinesl pohled těch nejpovolanějších na konkrétní pozitivní události, ale i specifické problémy ve třech vybraných městech: Dubí na Teplicku, Mašťov na Kadaňsku a Štětí na Litoměřicku. Příklady z praxe zazněly přímo od starostů uvedených měst, kteří se osobně zapojili do tvorby regionální studie HSOÚ ve svém SO ORP.

   Závěrečný blok byl věnovaný přesahu na národní úroveň, o který se postarali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Krajského sdružení Národní sítě MAS a ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.

   Konference byla především dobrou příležitostí pro výměnu zkušeností, názorů i pohledu na aktuální situaci a vývoj regionální politiky. Důležitým závěrem bylo mimo jiné sdělení, že řada problémů v území nemá řešení pouze v přidělení finančních prostředků nebo dotační podpoře, ale v přenastavení systémových a legislativních opatření.

   

  Více o agendě HSOÚ v ÚK včetně materiálů z konference zde.

   Zdroj: www.kr-ustecky.cz