Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. TCÚK je pilířem proměny regionu a příkladem moderního urbanismu.

Jedná se o nový pól rozvoje města vznikající za využití moderních urbanistických hodnot s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z urbanistického hlediska jde v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem o pozitivní příklad přeměny brownfieldu.

V působnosti TCÚK jsou digitalizace, inovace, energetika a péče o krajinu. Areál bude nízkoenergetický s využitím chytrých technologií pro správu budov, včetně snížení energetické a materiálové náročnosti, s modrozelenou infrastrukturou.

TCÚK svými aktivitami a nabízenými službami významně posílí transformaci regionu. Své sužby bude nabízet městům, obcím, příspěvkovým organizacím kraje v oblastech energetického poradenství, architektury, urbanismu, možností využití a analýzy dat v energetice, dopravy, vodního hospodářství v rámci otevřené datové platformy PORTABO. Část služeb bude nabízena ke komerčnímu využití, a to zejména prostory pro malé a střední podnikání, poradenství pro start-upy, inovace a transfer technologií.

TCÚK se bude aktivně ucházet o granty a zapojovat se do projektů podporujících transformaci regionu na dobu po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Ačkoliv je dokončení stavby a pořízení technologií, včetně plného zahájení provozu, předpokládáno v letech 2026 – 2027.

Aktuální informace:

  • 28.2.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy – Strategické projekty Ústeckého kraje – Operačního programu Spravedlivá Transformace
  • 5.5.2023 byl vyhlášen vítěz architektonické soutěže – vítězem je ateliér MH architects s.r.o.  z Prahy