Regionální stálá konference (RSK) je významnou platformou pro spolupráci a dialog mezi regionálními aktéry v oblasti ekonomiky, politiky a kultury. RSK představuje prostor pro setkávání, výměnu nápadů a společné hledání řešení regionálních výzev. Jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj regionů, posilovat regionální identitu a vytvářet příležitosti pro hospodářský růst a společenský rozvoj.

I

Regionální stálá konference (RSK) je významnou platformou pro spolupráci a dialog mezi regionálními aktéry v oblasti ekonomiky, politiky a kultury. RSK představuje prostor pro setkávání, výměnu nápadů a společné hledání řešení regionálních výzev. Jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj regionů, posilovat regionální identitu a vytvářet příležitosti pro hospodářský růst a společenský rozvoj.

I

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  Harmonogram ITI

  Harmonogram ITI

  Aktualizovaný harmonogram výzev ITI obsahující výzvy ITI za více než 400 mil. Kč byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 35. jednání dne 2. 4. 2024. Vyhlášení výzev ITI se předpokládá v červenci roku 2024. Do těchto výzev tak budete...

  Dotační zpravodaj 3/2024

  Dotační zpravodaj 3/2024

  Ústecký kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje zajišťuje v rámci poradenství městům a obcím informační bulletin, tzv. dotační zpravodaj. Jedná se o Přehled nástrojů podpory pro města a obce, ve kterém jsou k určitému datu uvedeny jak...

  RSUKUPartneři