Aktualizovaná verze dokumentů byla schválena na 29. zasedání RSK ÚK dne 30. 4. 2021 a vstoupila v platnost dne 6. 5. 2021 podpisem předsedy RSK ÚK Ing. Jana Schillera.

 

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  RSK projednala preferenční kritéria NPO 4.1.3

  RSK projednala preferenční kritéria NPO 4.1.3

  Členové Regionální stálé konference pro Ústecký kraj projednali a schválili preferenční kritéria, v souladu s Metodikou pro výběr projektů RSK, pro předložené projekty v rámci výzvy subkomponenty Národního plánu obnovy 4.1.3. Cílem výzvy je příprava projektů...

  Výzvy ITI za více než 700 mil. Kč byly právě vyhlášeny!

  Výzvy ITI za více než 700 mil. Kč byly právě vyhlášeny!

  V návaznosti na zbývající finanční prostředky došlo dnes dne 3. 7. 2024 ve 13:00 k vyhlášení celkem 11 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen...

  Výroční konference OPST 17.9. 2024 – avízo

  Výroční konference OPST 17.9. 2024 – avízo

  Dovolujeme si Vás pozvat na 1. výroční konferenci OPST, která shrne dosavadní transformační změny, zkušenosti, včetně těch zahraničních, ale hlavně nabídne možnost je detailně prodiskutovat během workshopů zaměřených na vybraná podporovaná témata nebo klíčové...

  RSUKUPartneři