Složení PS Regionální rozvoj bylo schváleno členy RSK Usnesením č. 3b/35RSK/2022.

Pracovní skupina má 14 členů.

č. Role Jméno a příjmení Organizace/funkce
1 vedoucí Ing. Pavel Hajšman Odbor regionálního rozvoje ÚK
2 člen RNDr. Eva Poslová Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast Regionální akční plán)
3 člen Ing. Jana Nedrdová Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast OP Spravedlivé transformace)
4 člen Bc. Petra Hrstková
CzechInvest
5 člen Ing. František Jochman Krajská hospodářská komora
6 člen Ing. Jitka Bovšková Nová Spolek pro obnovu venkova (SPOV)
7 člen Mgr. Karel Krejza Sdružení měst a obcí (SMO ČR)
8 člen Antonín Herzán Hospodářská a sociální rada ÚK (HSR ÚK)
náhradník Mgr. Gabriela Nekolová Hospodářská a sociální rada ÚK (HSR ÚK)
9 člen Ing. Petr Liška Sdružení místních samospráv (SMS ČR)
10 člen doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. prorektor pro projekty ESIF
11 člen Lubomír Kysilka Biskupství litoměřické, Oddělení správy majetku
12 člen Mgr. Jiří Starý manažer ITI ÚCHA, vedoucí odd. řízení ITI
13 člen  Ing. Renata Jírová Krajské sdružení Místních akčních skupin (KS MAS)
14 člen Ing. Blanka Kavalírová Krajská pobočka Úřadu práce

Aktualizace k 25. 5 2023