Jmenné složení PS Vzdělávání bylo schváleno RSK dne 23. 2. 2016, aktualizace členů proběhla k 13. 3. 2024.

 

č. Role Jméno a příjmení Struktura dle KAP Organizace/funkce
1 vedoucí Mgr. Roman Kovář zástupce realizačního týmu (RT)* vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu ÚK
2 člen Ing. Martina Červená zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol – SŠ a VOŠ vč. soukromých a církevních* město Chomutov
3 člen Mgr. Petra Trojnová město Most
4 člen Bc. Gabriela Doušová Biskupství Litoměřické
náhradník  PhDr.Janina Křimská
5 člen Mgr. Jaroslava Turková Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
6 člen Ing. Lucie Machuldová Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most
7 člen Mgr. Radka Brejchová vedení škol, praktikující učitelé – zástupci za jednotlivé typy škol – školy mateřské, základní (tito zástupci jsou součástí pracovních minitýmů pro relevantní témata), střední (SŠ, konzervatoře) a vyšší odborné školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních* Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
8 člen Iveta Haragová MŠ Podbořany
9 člen PhDr. Jiří Konvalinka VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí
10 člen Mgr. Libuše Hrdinová ZŠ, Most, J. Arbesa 2454
11 člen Mgr. Marcela Prokůpková ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice
12 člen Mgr. Jiří Nekuda Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.
13 člen Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D zástupci VŠ a výzkumu v kraji* UJEP Ústí nad Labem
14 člen RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D UJEP Ústí nad Labem
15 člen Ing. Josef Švec VŠFS Most
16 člen Mgr. Lenka Burganová zástupce NPI ČR – garant MŠMT za oblast DV PP NPI (NIDV)
17 člen Ing. Renata Janků zástupci klíčových zaměstnavatelů – výběr územně specifický* Strategická průmyslová zóna Triangle
18 člen Ing. František Jochman zástupci profesních komor a asociací (sektorové dohody)* Krajská hospodářská komora ÚK
19 člen PaeDr. Jan Eichler zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (včetně zástupců DDM)* Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
20 člen *bude nominován Asociace neziskových organizací
21 člen Bc. Michal Kratochvíl lokální konzultanti ASZ* Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
náhradník Mgr. Kamila Zinčenková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
22 člen RNDr. Eva Poslová zástupce v oblasti regionálního rozvoje reprezentující odborníka v oblasti socio-ekonomického rozvoje území Ústecký kraj
23 člen Mgr. Jana Tošovská Pakt zaměstnanosti
náhradník Drahomíra Karasová Pakt zaměstnanosti
24 člen Mgr. Zdenka Vachková Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK
25 člen Ing. Jaroslav Kunc zástupci Úřadu práce ČR* Úřad práce
26 člen Mgr. Jiří Starý zástupce ITI/IPRÚ – pokud řeší oblast vzdělávání ve svých integrovaných strategiích* Magistrát Ústí nad Labem
náhradník Mgr. Michal Ševcovic Náměstek primátora ÚL, školství, základní a mateřské školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport, Muzeum
27 člen Ing Richard Červený zástupce krajských sítí MAS* MS Podřipsko
28 člen Ing. Lenka Hosnedlová zástupce MAP ORP Bílina
29 člen Ing. Eva Hamplová MAS Český sever, z.s.
30 člen Ing. Varja Paučková Česká školní inspekce Ústecký inspektorát
31 člen Mgr. Irena Koťátková zástupce Metodické podpory AP (pro MAP i KAP)* Odborný garant KAP/NPI (NÚV)
32 člen Ing. Jana Davidová zástupce garanta MAP
33 člen Ing. Zdeněk Hušek RIS3 manažer* Ústecký kraj

* povinní členové dle KAP

červeně – připravované změny v personálním složením PS