Seznam členů Regionální stálé konference Ústeckého kraje

RSK ÚK22 členů.

Statut RSK v článku 3, bod 4, definuje složení zástupců členských organizací.

Pokud se na RSK pro území Ústeckého kraje projednávají činnosti související se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje a jeho Souhrnným akčním plánem, činnosti platformy Uhelné regiony v transformaci nebo implementace OP Spravedlivá transformace, účastní se zasedání RSK (rozšířená platforma RSK+), jako jeho členové, také zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. (dále také krajská tripartita). Počet zástupců je stanoven dle dohody mezi RSK a krajskou tripartitou (celkem 5 zástupců).

Rozšířená platforma RSK ÚK+ disponuje  26 členy.

 

členská instituce RSK

počet členů

jméno a příjmení

funkce

zástupci Ústeckého kraje

5

Ing. Jan Schiller předseda RSK, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA místopředsedkyně, náměstkyně hejtmana
náhr. Ing. Jindra Zalabáková člen Rady ÚK  
Mgr. Iva Dvořáková LL.M. člen Rady ÚK
náhr. Mgr. Bc. Tomáš Rieger člen Rady ÚK 
Ing. Iva Tomešová vedoucí Odboru podpory podnikání, inovací a transformace
náhr. Ing. Jana Nedrdová vedoucí Oddělení  transformace regionu
Ing. Pavel Hajšman vedoucí Odboru regionálního rozvoje (RR)
náhr. Ing. Jan Kadraba vedoucí Oddělení regionálního rozvoje, Odbor RR

zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI (SMO ČR)

1

Ing. Pavel Tošovský náměstek primátora Ústí nad Labem
náhr. Mgr. Jiří Starý vedoucí Oddělení řízení ITI, Ústí nad Labem

zástupce středně velkých měst mimo nositele ITI (SMO ČR)

2

Zdeněk Pištora starosta, města Postoloprty
náhr. Mgr. Kamila Bláhová starostka města Litvínov
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová starostka města Bílina
náhr. Jitka Gavdunová starostka města Vejprty

zástupce malých měst (SMO ČR)

2

Mgr. Jiří Drobný starosta obce Radovesice
náhr. Ing. Adéla Macháčková starosta obce Dolní Podluží
Marie Cimrová starostka obce Chodouny
náhr. Václava Zelenková starostka obce Račiněves

zástupce za venkov –  Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

 

1

Ing. Magda Pejšová předsedkyně krajského sdružení SMS ČR
náhr. Ing. Petr Liška místopředseda krajského sdružení SMS ČR

zástupce za venkov – Spolek pro obnovu venkova (SPOV)

1

Iveta Rabasová Houfová
starostka obce Blatno
náhr. Ing. Jana Princová
starostka obce Řehlovice a místopředsedkyně SPOV ÚK

zástupce Strategie inteligentní specializace

1

Ing. Zdeněk Hušek RIS3 manažer
náhr. Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

zástupce krajské sítě MAS

1

Ing. Ladislava Hamrová Místní akční skupina (MAS) Cínovecko o.p.s.
náhr. Ing. Kamila Rejčová MAS Naděje o.p.s.

Zástupce Krajské hospodářské komory

1

Ing. František Jochman LL.M. 1. místopředseda KHK ÚK
náhr. Ing. Martina Francírková ředitelka úřadu KHK ÚK

zástupce nestátních neziskových organizací (NNO)

1

PaedDr. Jan Eichler předseda Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
náhr. 

zástupce akademického sektoru

1

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor UJEP
náhr. Ing. Jan Slavík, Ph.D. prorektor pro vědu a výzkum

zástupce Agentury pro sociální začleňování

1

Bc. Michal Kratochvíl Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování
náhr. Mgr. Kamila Zinčenková Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování

zástupce krajské pobočky ÚP ČR

1

Ing. Martina Bečvářová ředitelka krajské pobočky ÚP ČR
náhr. Ing. Jaroslav Kunc              ředitel Odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP ČR

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

1

Mgr. Gabriela Nekolová předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR ÚK)
náhr. Ing. Helena Veverková předsedkyně HSRM

zástupce Pracovní skupiny Cestovní ruch při Regionální stálé konferenci

1

Mgr. Jiří Řehák náměstek hejtmana za oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče
náhr. Ing. Jiří Válka vedoucí Oddělení cestovní ruchu, odbor RR
zástupce České biskupské konference 1 Lubomír Kysilka České biskupské konference
náhr. Ing. Lukáš Tomko České biskupské konference

Rozšířená platforma RSK+

(dle článku 3, bod 4, Statutu RSK)

zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

+4

Ing. Helena Veverková

předsedkyně HSRM

náhr. Ing. Edita Kovaříková

tajemnice HSR-ÚK

Ing. Mgr. Miroslav Andrt

předseda HSR Litoměřicka

náhr. Jiří Aster

tajemník HSR-D
Ing. Radek Vonka místopředseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 
náhr. Ing. Tomáš Loubal člen HSR-Ú
Ing. Josef Slunečka zástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS)
náhr. Antonín Herzán předseda HSR-CH

Stálí hosté při RSK bez hlasovacího práva

(dle článku 3, bod 10, Statutu RSK)

zástupce MMR – Odbor regionální politiky +1
zástupce sekretariátu RSK při MMR +1
zástupce MMR RESTART +1
zástupce územně příslušného zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu +1
zástupce MŽP odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku +1
zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR +1
zástupce agentury CzechInvest +1

Poslední aktualizace proběhla dne 13. 3. 2024.