Za účasti nositelů strategických projektů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Dopravního podniku města Ústí nad Labem byly na platformě Regionální stálé konference Ústeckého kraje projednány další dva strategické projekty OPST.

  Projekt Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem si klade za cíl pilotně ověřit použití vodíku v městské hromadné dopravě. Jeho součástí jsou investici na nákup 20 vodíkových autobusů, rekonstrukce a modernizace haly pro jejich opravu a ve spolupráci s partnerem projektu společností Spolchemie výstavba čisticí a komprimační stanice (CCS).

  Projekt GET CENTRUM UJEP má ambici inovovat i rozšířit nabídku vzdělávání v oboru Energetiky v Ústeckém kraji, investicí podpořit výstavbu laboratorního komplexu Za Válcovnou „Centrum vodíkových technologií“ a testovat pestrou škálu technologií zaměřených na alternativní energie.

  Celkové náklady na oba projekty překročí 2 mld. Kč.

   Zástupci nositelů strategických projektů zodpověděli dotazy ze strany členů pléna i zástupce Státního fondu životního prostředí, který tlumočil stanovisko Mezirezortní expertní skupiny.

  Oba projekty byly ze strany Regionální stále konference ÚK doporučeny k realizaci. Stanovisko členů RSK ÚK bude součástí projednání na Výběrové komisi Ministerstva životního prostředí, která bude mít v podpoře obou projektů finální slovo.

  Další jednání RSK ÚK je naplánováno na 15.5.2024, kdy budou podstoupeny členům RSK k posouzení další strategické projekty.

  Více informací naleznete v sekci ZASEDÁNÍ/RSK.