Zápisy a podklady z jednání PS 2021

3. – 10. 10. 2021 proběhlo formou Per rollam jednání PS CR ve věci posouzení souladu předložených projektových záměrů do výzvy 1/2021/117D72200,

dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni s aktuálními krajskými strategiemi; Zápis z jednání naleznete v přiložených odkazech: