I/2021_17. 6. 2021 proběhlo jednání PS Infrastruktura v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje.

Body jednání:

  1. Projednání potenciálních strategických projektů v PS RSK ÚK (PS)
  2. Seznámení členů s přípravou RAP

 

Ad_1) Výstupem jednání byl doporučený seznam potenciálně strategických projektů k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) s prioritizací dle posouzení členů PS I, který bude následně předložen členům RSK k dalšímu projednání (30. 6. 2021).  Jednání se zároveň účastnili zástupci rezortů (MMR, MŽP, MPSV, MPO, MK, MŠMT), kteří k daným projektům poskytli odborná stanoviska.

Ad_2) Členové PS byli seznámeni s postupem přípravy RAP ÚK (pracovní verze). Součástí materiálů byla i informace o klíčích pro rozdělení alokace RAP.

 

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: