I/2022_16. 06. 2022 proběhlo jednání PS Věda, výzkum, inovace (hybridní formou)

Body jednání:

  1. Zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů pro OPST

 Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK představila pokrok ve věci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a přiblížila přítomným návrhy zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů.

Návrhy doporučení zacílení Tematických výzev pro Operační program Spravedlivá transformace:

  • “Transformace regionu skrze rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO)“
  • “Podpora podnikání v Ústeckém kraji – Produktivní investice“
  • „Cirkulární ekonomika – inovace“ 

Návrhy zacílení Zastřešujících projektů pro Operační program Spravedlivá transformace:

  • Podpora podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji

Návrh Finanční nástroj 

  • Expanze

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: