I/2023_9. 03. 2023 proběhlo jednání PS Energetika (on-line)

Body jednání:

1. Operační program Spravedlivá transformace

  • Aktuální stav přípravy a implementace OPST a strategických projektů
  • Plánované Tematické výzvy a Zastřešující projekty
  • Podněty z území – doporučení, nové oblasti podpory – diskuze

2. Zmapování potenciálu výroby OZE Ústeckého kraje

Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK, Ing. Jana Nedrdová, představila v úvodu své prezentace pokrok v přípravě Strategických projektů OPST se zaměřením na projekty, které byly členy PS posuzovány v procesu jejich hodnocení. Následně se zaměřila na relevantní oblasti podpory věcně příslušné do PS a seznámila přítomné se stavem jejich přípravy.

Ad_2) Mgr. David Matuška, zástupce SMS ČR, představil návrh na zmapování potenciálu výroby OZE ÚK.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: