II/2021_24. 11. 2021 proběhlo jednání PS Infrastruktura (on-line)

Body jednání:

  1. Projednání a vydání stanoviska členů PS k RAP ÚK
  2. Aktuality OP Spravedlivá transformace
  3. Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

 

Ad_1) Byly představeny a projednány projektové záměry pro oblasti RAP Silnice II. třídy; ZZS; Deinstitualizace služeb sociální péče.

Ad_2) Členům PS I byly představeny aktuální informace z připravovaného OP Spravedlivá transformace ve vazbě na proběhlé hodnocení potenciálně strategických projektů (výstupy z RSK, přijatá usnesení, harmonogram aktivit a další relevantní informace k dané problematice). Následně byla představena vybraná téma připravovaných Zastřešujících projektů zaměřených zejména na problematiku SC Obnova území po těžbě.

Ad_3) Problematiku ucelené sběru dat (projektových záměrů) na národní úrovni představila vedoucí PS, RNDr. Eva Poslová. Zdůraznila výhody informačního systému a dílčí slabé stránky. 

 

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

  • Zápis z jednání
  • Priloha_c_1_prezencni_listina
  • Priloha_c_2_Prezentace RAP ÚK 21-27
  • Priloha_c_3_Prezentace OPST 

Zápis z navazujícího hlasování per rollam 2 – 9. 12. 2021: