PS V_22. 11. 2021 – forma jednání: on-line

Body jednání:

  1. Seznámení členů s přípravou RAP včetně hodnocení podaných projektových záměrů
  2. Představení projektových záměrů vybraných soukromých středních škol
  3. Aktuality OP Spravedlivá transformace

Ad_1) Výstupem jednání je seznam projektových záměrů (seřazených dle bodového hodnocení) doporučených pro zařazení do RAP oblast SŠ.

Tento materiál bude podkladem pro jednání členů RSK ÚK.

Ad_2) Představitelé soukromých SŠ, kteří předložili své projektové záměry při sběru do RAP, prezentovali své záměry a vize rozvoje.

Ad_3) Členům PS V byly představeny aktuální informace z připravovaného OP Spravedlivá transformace ve vazbě na oblasti podpory, intervence vzdělávání.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

  1. Zápis z jednání_22_11_2021
  2. Priloha_c_1_Výstup hodnocení a seznam projektů doporučených RSK k zařazení do RAP
  3. Priloha_c_2_Prezentace RAP ÚK 21-27
  4. Priloha_c_3_Prezentace OPST
  5. Příloha_c_4 – Prezenční listina