II/2023_9. 5. 2023 proběhlo jednání PS Věda, výzkum, inovace

Body jednání:

1. Usnesení RSK ve vztahu k PS VVI      

Ad_1) Reakce a vypořádání Usnesení přijaté na 39. zasedání RSK včetně diskuze nad dalším postupem.

Usnesení 3d/39RSK+/2023

„Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje APELUJE na Ministerstvo životního prostředí ve věci přípravy tematické výzvy Věda, výzkum, inovace v Ústeckém kraji a zahájení komunikace s Technologickou agenturou ČR (dále „TAČR“) o možném provázání této výzvy s programem Sigma, případně jiným vhodným nástrojem, o procesu administrace výzvy z úrovně TA ČR a pověřuje PS VVI jednáním s TAČR ohledně urychlení přípravy výzvy.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: