31. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Jednatřicáté jednání platformy RSK je za námi. Uskutečnilo se dne 7. 9. 2021 on-line formou. Jednání se od samého začátku účastnili i zástupci rozšířeného pléna (o zástupce HSR ÚK), neboť hlavním bodem na programu jednání byla diskuze nad rozdělením alokovaných prostředků OPST prioritní osa Ústecký kraj do specifických cílů dle Plánu transformace Ústeckého kraje.

Jednání probíhalo pod taktovkou místopředsedkyně RSK ÚK Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a úvodní slovo
  2. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK
  3. Aktualizace členů PS
  4. Rozdělení alokace OPST ÚK
  5. Různé

Dokumenty:

  1. Zápis z jednání
  2. Příloha č. 1 – Orientační rozdělení finanční alokace Prioritní osy Ústeckého kraje OPST na specifické cíle Plánu transformace Ústeckého kraje (bod 3)