III/2023

5. 6. – 12. 6. 2023 proběhlo jednání PS Vzdělávání (per rollam)

Body jednání:

 1. Krajský akční plán vzdělávání ústeckého kraje (KAP III)
 2. Operační program Spravedlivá transformace

 

Ad_1) Projednání aktualizace KAP III. Dokumenty KAP III jsou podkladovým a prováděcím dokumentem k platnému Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (dále „DZ“) ČR a DZ kraje. Výstupem projektu „KAP III- Ústecký kraj“ je soubor dokumentů, které jsou důležité pro akční plánování v území.

 • Analytické části (Analýza potřeb v území, Analýza potřeb na školách v Ústeckém kraji, Výsledky šetření MŠMT – doplnění, Souhrnné informace ŠAP)
 • Stanovení priorit (Prioritizace)
 • Roční akční plány pro rok 2023, 2024, 2025
 • Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury (pro SŠ, VOŠ a konzervatoře, pro oblast speciálního školství)

Ad_2) Aktualizace informací z implementačních aktivit OPST.

 • Návrh na navýšení alokace výzvy č. 6 Odborné učebny středních škol v ÚK o 300 mil. Kč. 
 • Návrh parametrů tematické výzvy pro oblast Řemeslné inkubátory.
 • Projednání aktualizace projektového záměru strategického projektu nositele KS MAS s názvem Animace pro spravedlivou transformaci – transformace hrou.

 

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

 • Zápis z jednání
 • Příloha_c_1 – Krajský akční plán vzdělávání ÚK (KAP III)
 • Priloha_c_2 – Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona (sběr dat: 11/ 2022)
 • Priloha_c_3 – Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol (sběr dat: 11/2022)