43. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 4.12.2023.

Členové Regionální stále konference Ústeckého kraje zažili premiéru v podobě vydání stanoviska k prvnímu strategickému projektu Operačního programu Spravedlivé transformace s názvem Transformační centrum Ústeckého kraje, nositele Ústecký kraj. Zajímavá diskuze se zástupci MŽP ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a zástupci nositele projektu byla završena vydáním doporučujícího stanoviska členů platformy RSK k realizaci. 

Program jednání

 1. Aktualizace členů RSK
 2. Operační program Spravedlivá transformace
  1. Představení procesu hodnocení (vydání stanoviska RSK)
  2. Stanovisko RSK ve věci SP Transformační  centrum Ústeckého kraje
  3. Aktuální informace z MŽP
  4. Aktuální informace ÚK
  5. Různé (Obnova území)
 3. Aktualizace členů pracovních skupin (PS) při RSK
 4. Regionální akční plán (RAP)
 5. Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)
 6. Integrované územní investice (ITI)
 7. Agentura pro sociální začleňování (bez návrhu usnesení)
 8. Diskuze

Důležité dokumenty