PROJEKT NEBUDE REALIZOVÁN Z PROSTŘEDKŮ OPST 2021-2027

Česká republika se může stát významným hráčem na rychle se rozvíjejícím bateriovém trhu a Ústecký kraj může být v centru tohoto dění a změnit se v moderní technologické centrum naší republiky. Projekt továrny na baterie do elektromobilů a související těžba lithia jsou proto klíčové. Elektromobilní a lithiový průmysl se stane základnou, okolo které vzniknou desítky tisíc nových pracovních míst, které kraji pomohou vyrovnat se s koncem těžby uhlí a zavíráním elektráren.

Podle studie respektované poradenské společnosti Deloitte tato takzvaná Gigafactory přinese v nejbližších letech:

  • Růst ekonomiky o 186 miliard korun a zvýšení HDP o celkem 3,6 %.
  • Až 3 000 nových pracovních míst (Gigafactory)
  • Veřejné rozpočty (vláda, obce, kraj) si polepší o 49 miliard korun.

Skupina ČEZ plánuje výstavbu továrny na výrobu lithiových baterií – Gigafactory – v Ústeckém kraji. Vyráběné nejmodernější lithium-iontové baterie budou primárně použity pro elektrická a hybridní vozidla. Celková kapacita továrny 40 GWh bude postačovat na výrobu přibližně půl milionu automobilů ročně. Mimo samotné továrny bude součástí projektu zřízení vývojového centra pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj bateriových článků, modulů a balení pro elektrická vozidla. Továrna bude umístěna v areálu elektrárny Prunéřov o rozloze přibližně 40 ha a se zajištěním dostatečného příkonu, přístupu k další infrastruktuře.

Očekává se, že projekt Gigafactory vytvoří až 3000 pracovních míst přímo a minimálně dalších 1500 nepřímo. Výstavba továrny však zprostředkovaně podpoří i další pracovní místa u podpůrných služeb a dodavatelů a spolupracujících podniků. Skupina ČEZ plánuje investovat prostředky do rekvalifikačních kurzů, souběžně ale vzniknou nové příležitosti pro zaměstnance s technickým vysokoškolským vzděláním a zároveň se počítá s podporou vzniku samostatného oboru na technických školách, který by budoucí zaměstnance připravoval na práci v Gigafactory již během studií jak na střední, tak na vysoké škole.

Lze očekávat, že se projekt Gigafactory svým rozsahem a významností odrazí ve zvýšené atraktivnosti regionu pro další investice. Zároveň je rozvíjena oblast vědeckovýzkumného potenciálu nového závodu, kde se očekává spolupráce s univerzitami a technickými školami, a to včetně mezinárodního přesahu. Skupina ČEZ je zároveň připravena investovat prostředky do kultivace okolního prostředí a aktivně se podílet na podpoře rozvoje místní infrastruktury.