Nositel:  Sev.en Inntech a.s.

Předpokládané náklady: 1 291 340 573,- Kč

Předpokládané náklady z OPST: 785 754 912,- Kč

www: 7.cz

 

 

 V současné době Sev.en Energy, která provozuje lom ČSA (i přilehlý lom Vršany a elektrárnu Počerady) zaměstnává v Ústeckém kraji přes 2500 lidí, z toho 1200 přímo v lomu ČSA. Tato pracovní místa by se tradičním způsobem rekultivace vytratila. Odpovědí na tuto hrozbu je projekt Green Mine skupiny Sev.en , který má pracovní místa zachovat. Skupina Sev.en se tak nad rámec své rekultivační povinnosti hlásí k zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj této rozsáhlé oblasti o rozloze cca 45 kilometrů čtverečních, což představuje přibližně 10 % okresu Most.

Projekt Green Mine skupiny Sev.en  transformuje těžební lokalitu ČSA v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, dostatečnou výrobou elektřiny z bezemisních zdrojů a krajinou, kde dostává prostor příroda. Nejde už o „pouhé“ navrácení krajiny na území lomu. Jedním z nejvýznamnějších přínosů projektu je vznik nových pracovních míst. Díky realizaci Green Mine zůstane v oblasti zachováno minimálně 80 % pracovních míst, ovšem ve spolupráci s malými a středními podniky v regionu je ambice zachovat 100 % současných míst.

Projekt Green Mine Ústeckému kraji nabízí více než pouhou revitalizaci území po těžební činnosti. V místě, kde někdejší vesnice ustoupily těžbě hnědého uhlí a energetice produkující emise, se může realizovat zcela bezemisní výroba energie – využitím plovoucích i stacionárních fotovoltaik, výroby vodíku i akumulace energie v bateriovém úložišti i přečerpávací elektrárně.