Nositel:  FOR H2ENERGY s.r.o.

Předpokládané náklady: 792 054 333,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  319 593 923,- Kč

www:   Vision is not a dream | FOR H2ENERGY

 

 

Charakteristika nositele: Společnost FOR H2ENERGY s.r.o. je český start-up, který byl založen v roce 2020. Jeho hlavním cílem je přispět k rozvoji nejslibnějších technologických řešení pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu na životní prostředí, krajinu a hospodářství. V současné době se společnost zaměřuje především na inovativní technologie, jejichž cílem je vyrábět, skladovat, distribuovat a využívat zelený vodík v mobilitě, energetice a těžce elektrifikovatelných průmyslových odvětvích.

Cíle projektu:  For H2Energy plánuje v rámci strategického projektu H2 Triangle vybudovat kompletní vodíkové hospodářství uvnitř průmyslového areálu za účelem výroby, skladování a distribuce obnovitelného vodíku Místem realizace projektu H2 Triangle bude areál Strategické Průmyslové Zóny (SPZ) Triangle nacházející se v obci Bitozeves v okrese Louny.

Jak toho dosáhnout:   Vybudované komplexní vodíkové hospodářství bude zahrnovat jednotky pro generaci obnovitelné elektřiny (fotovoltaické panely), výrobu obnovitelného vodíku (elektrolyzér), jeho kompresi, skladování a distribuci. Důležitou součástí projektu je i výstavba vodíkové plnicí stanice. Dále bude vybudována administrativní budova a aplikační hala, která bude sloužit jednak jako zkušební prostory, ale také jako prostor vyhrazený vědecko-výzkumným aktivitám (VaV). Samotné VaV aktivity budou probíhat ve spolupráci s partnerskými subjekty.