Aktualizovaná verze dokumentů byla schválena na 29. zasedání RSK ÚK dne 30. 4. 2021 a vstoupila v platnost dne 6. 5. 2021 podpisem předsedy RSK ÚK Ing. Jana Schillera.

 

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  3 mld. Kč pro Terezín a Josefov

  3 mld. Kč pro Terezín a Josefov

  Vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje další krok k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Obsahuje hlavní teze desetiletého programu, který bude resort spravovat. Způsob financování záchrany akutně ohrožených objektů...

  III. PILÍŘ FST – Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

  III. PILÍŘ FST – Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

  Tato příručka je určena pro žadatele se zájmem čerpání podpory z III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci v České republice. Byla vytvořena společností PricewaterhouseCoopers na zadání Evropské komise prostřednictvím DG REGIO. Cílem příručky je pomoc...

  Vyhlášeny výzvy k poskytnutí technické pomoci

  Vyhlášeny výzvy k poskytnutí technické pomoci

  Přihlášky do všech tří specifických výzev Platformy spravedlivé transformace je možné podávat do 1.3.2024. JTP Groundwork – určena na podporu provádění územních plánů spravedlivé transformace zahrnuje technickou pomoc a poradenské služby – plánování a vývoj projektu,...

  RSUKUPartneři