Zápis a podklady z jednání PS RR

9. – 16. 11. 2023 proběhlo formou Per rollam jednání PS RR ve věci  aktualizace Regionálního akního plánu oblasti silnic II. Třídy z důvodu změn i úprav přípravných projektových prací a souvisejícího rozpočtu vzhledem k plánovanému předložení vybraných projektů do IROP.