Členové PS Strategické řízení byli schváleni Usnesením č. 3a/29RSK/2021 Regionální stálé konference pro Ústecký kraj dne 30. 4. 2021. Aktualizace členů proběhla k 25.5.2023 (40. zasedání RSK).

Pracovní skupina má 19 členů.

č. Role Jméno a příjmení Organizace/funkce
1 vedoucí Ing. Iva Tomešová ÚK Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
2 člen Ing. Petra Svítilová ÚK  Odbor investiční
3 člen Ing. Pavel Hajšman ÚK Odbor regionálního rozvoje
4 člen Ing. Vladimír Skalník ředitel Energetického centra Ústeckého kraje
5 člen Ing. Jindřich Franěk ÚK Odbor dopravy a silničního hospodářství
6 člen Bc. Jan Jelínek ÚK Odbor informatiky a organizačních věcí
7 člen Ing. Petra Lafková ÚK Odbor sociálních věcí
8 člen Mgr. Roman Kovář ÚK Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
9 člen Ing. Petr Severa ÚK Odbor zdravotnictví
10 člen Mgr. Nikol Jahodová Rennerová ÚK Odbor kancelář ředitele
11 člen Bc. Jaroslav Krch ředitel průmyslové zóny Triangle
12 člen RNDr. Tomáš Burian ÚK Odbor životního prostředí a zemědělství
13 člen Mgr. Iva Dvořáková Radní ÚK
14 člen Ing. Luboš Trojna ÚK Odbor kancelář hejtmana
15 člen PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. ÚK Odbor kultury a památkové péče
16 člen Mgr. Gabriela Nekolová předsedkyně HSR Ústeckého kraje
náhradník Ing. František Jochman LL.M. HSR_KHK
17 člen Ing. Eva Hamplová předsedkyně krajské sítě NS MAS
18 člen Ing. Jitka Bovšková Nová SPOV/starostka obce Měrunice
19 člen doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. UJEP/prorektor pro rozvoj a digitalizaci

Aktualizace k 25. 5. 2023