Minitýmy i jejich metodici jsou sestaveny z odborníků z odboru školství, z oblasti školství, ze škol a školských zařízení a případně z dalších souvisejících oblastí (sociální, investiční…). Lídři minitýmů jsou součástí realizačního, odborného týmu a pracují v pozici Odborný řešitel. Jejich role v projektu je důležitá, protože zejména oni zabezpečují odbornost v předepsaných povinných i nepovinných tématech a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území.

Jedná se o metodiky pomáhající realizovat krajské strategie, realizovat tematické intervence v krajích a propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území. Odborný řešitel zabezpečuje odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání v oblasti, ve které je odborníkem. Úzce spolupracují při analytických činnostech i při samotné prioritizaci v oblasti vzdělávání. Dle potřeby se účastní zasedání PSV. Spolupracují při předávání příkladů dobré praxe. Dle možností vzdělávají další pedagogické pracovníky v dané oblasti.

Seznam minitýmů:

 • Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání (vazba na MAPy) a Matematická gramotnost
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vazba na MAPy) a rozvoj kariérového poradenství (vazba na MAPy)
 • Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků
 • Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Zápisy ze setkání minitýmů:

Podpora polytechnického vzdělávání a Matematická gramotnost

Zápis

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

rok 2022

 • 14.6.2022

rok 2023

 • 2.1.2023
 • 7.3.2023
 • 5.6.2023

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  3 mld. Kč pro Terezín a Josefov

  3 mld. Kč pro Terezín a Josefov

  Vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje další krok k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Obsahuje hlavní teze desetiletého programu, který bude resort spravovat. Způsob financování záchrany akutně ohrožených objektů...

  III. PILÍŘ FST – Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

  III. PILÍŘ FST – Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

  Tato příručka je určena pro žadatele se zájmem čerpání podpory z III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci v České republice. Byla vytvořena společností PricewaterhouseCoopers na zadání Evropské komise prostřednictvím DG REGIO. Cílem příručky je pomoc...

  Vyhlášeny výzvy k poskytnutí technické pomoci

  Vyhlášeny výzvy k poskytnutí technické pomoci

  Přihlášky do všech tří specifických výzev Platformy spravedlivé transformace je možné podávat do 1.3.2024. JTP Groundwork – určena na podporu provádění územních plánů spravedlivé transformace zahrnuje technickou pomoc a poradenské služby – plánování a vývoj projektu,...

  RSUKUPartneři