Minitýmy i jejich metodici jsou sestaveny z odborníků z odboru školství, z oblasti školství, ze škol a školských zařízení a případně z dalších souvisejících oblastí (sociální, investiční…). Lídři minitýmů jsou součástí realizačního, odborného týmu a pracují v pozici Odborný řešitel. Jejich role v projektu je důležitá, protože zejména oni zabezpečují odbornost v předepsaných povinných i nepovinných tématech a pokračování akčního plánování prostřednictvím spolupráce aktérů v území.

Jedná se o metodiky pomáhající realizovat krajské strategie, realizovat tematické intervence v krajích a propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území. Odborný řešitel zabezpečuje odborné zaměření při diskuzích, workshopech, seminářích i tematických setkání v oblasti, ve které je odborníkem. Úzce spolupracují při analytických činnostech i při samotné prioritizaci v oblasti vzdělávání. Dle potřeby se účastní zasedání PSV. Spolupracují při předávání příkladů dobré praxe. Dle možností vzdělávají další pedagogické pracovníky v dané oblasti.

Seznam minitýmů:

 • Podpora polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání (vazba na MAPy) a Matematická gramotnost
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT kompetence a Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vazba na MAPy) a rozvoj kariérového poradenství (vazba na MAPy)
 • Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků
 • Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Zápisy ze setkání minitýmů:

Podpora polytechnického vzdělávání a Matematická gramotnost

Zápis

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, ICT kompetence a Rozvoj škol jako center CŽV

Zápis

 

rok 2022

 • 14.6.2022

rok 2023

 • 2.1.2023
 • 7.3.2023
 • 5.6.2023

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  RSK projednala preferenční kritéria NPO 4.1.3

  RSK projednala preferenční kritéria NPO 4.1.3

  Členové Regionální stálé konference pro Ústecký kraj projednali a schválili preferenční kritéria, v souladu s Metodikou pro výběr projektů RSK, pro předložené projekty v rámci výzvy subkomponenty Národního plánu obnovy 4.1.3. Cílem výzvy je příprava projektů...

  Výzvy ITI za více než 700 mil. Kč byly právě vyhlášeny!

  Výzvy ITI za více než 700 mil. Kč byly právě vyhlášeny!

  V návaznosti na zbývající finanční prostředky došlo dnes dne 3. 7. 2024 ve 13:00 k vyhlášení celkem 11 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen...

  Výroční konference OPST 17.9. 2024 – avízo

  Výroční konference OPST 17.9. 2024 – avízo

  Dovolujeme si Vás pozvat na 1. výroční konferenci OPST, která shrne dosavadní transformační změny, zkušenosti, včetně těch zahraničních, ale hlavně nabídne možnost je detailně prodiskutovat během workshopů zaměřených na vybraná podporovaná témata nebo klíčové...

  RSUKUPartneři