I/2022_14. 06. 2022 proběhlo jednání PS Vzdělávání (hybridní formou)

Body jednání:

  1. RAP – shrnutí výstupů
  2. KAP III – seznámení s projektem
  3. Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury 
  4. Šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)
  5. Operační program Spravedlivá transformace
  6. Možnosti přeshraniční podpory pro období 2021 – 2027
  7. RESTART – Informace o programu
  8. Národní plán obnovy

Ad_1) Informace k aktuálnímu stavu Regionálního akčního plánu, aktuální pokyny a informace k harmonogramu od MMR a IROP

Ad_5) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK představila pokrok ve věci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a přiblížila přítomným návrhy zacílení Tematických výzev.

Návrhy doporučení zacílení Tematických výzev pro Operační program Spravedlivá transformace:

  • Vzdělávací infrastruktura
  • Zaměstnanost

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže: