25. jednání rozšířené platformy Regionální stále konference Ústeckého kraje (RSK+)

(Korespondenční hlasování proběhlo v termínu od 20. 3. 2020 – 31. 3. 2020)

S ohledem na situaci a dění v České republice rozhodl předseda RSK ÚK, hejtman Oldřich Bubeníček, o hlasování formou korespondenčního hlasování (dále jen „hlasování“; v souladu s článkem 4, odstavec 4 Jednacího řádu RSK ÚK). Reagoval tak na níže uvedený stav:

„Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.“

Ve shodný termín proběhlo i jednání užší platformy RSK ÚK blíže viz odkaz.

Program jednání

  • Renominace členů HSR při RSK
  • Aktualizace strategických dokumentů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
  • Naplňování akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (AP 1-3)
  • Aktualizace akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2020 – 2021 (AP4)

Důležité dokumenty

Schválené dokumenty z jednání

I

    Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.