34. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 29.6.2022.

Dne 29. 6. 2022 proběhlo v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje 34. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje (RSK). Jednání předsedal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. Hlavním bodem jednání bylo seznámení územních partnerů s postupem přípravy, aktuálním děním a návrhy zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Ústecký kraj má v OPST alokovanou částku na aktivity spojené s transformací a odklonem od uhlí převyšující 600 mil. €.

Zástupci MMR ČR následně představili přítomným aktuální informace ve vazbě na přípravu současného programového období 2021-2027, relevantní oblasti Národního plánu obnovy, Strategie regionálního rozvoje 21+ či přípravu Akčního plánu strategie RE:START.

Zasedání RSK uzavřel svým vystoupením Ing. Jiří Starý, Manažer ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který představil schválenou Integrovanou strategii Ústecko-Chomutovské aglomerace 2021-2027 a výzvu pro předkládání strategických projektů do programových rámců.

Program jednání

 1. Renominace členů RSK
 2. NSK reakce na Usnesení RSK ÚK
 3. Restrukturalizace PS Infrastruktura
 4. Renominace členů PS
 5. OPST – aktuality, výstupy z pracovních skupin
 6. Národní plán obnovy
 7. Aktualizace „Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury“
 8. Novinky z oblasti regionální politiky včetně akčního plánu RE:START
 9. ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-2027

Ad_5) OPST* – jedná se o návrhy zacílení, doporučení Tematických výzev (bude vypisovat MŽP/SFŽP) a Zastřešujících projektů (připravuje ÚK), které jsou aktuálně komunikovány na úrovni územních partnerů, rezortů a dalších institucí. Nejedná se o finální verze dokumentů. Podporované oblasti se mohou dále upravovat i ve vztahu k dalším dialogům vedených s Evropskou komisí. Nejedná se o konečný výpis připravovaných Tematických výzev a Zastřešujících projektů. Nyní tyto materiály poskytujeme k dispozici i široké veřejnosti. 

Návrhy zacílení Tematických výzev:

 1. Rozvoj vodíkového hospodářství
 2. Transformace regionu skrze rozvoj KKO
 3. Cirkulární ekonomika – inovace
 4. Podpora podnikání v Ústeckém kraji – produktivní investice
 5. Obnova území – průmyslové dědictví /turistická infrastruktura
 6. Podpora zaměstnanosti v podnicích v transfromaci
 7. Vzdělávací infrastruktura SŠ v ÚK

Návrhy Zastřešujících projektů

 1. Podpora přípravy projektů v ÚK
 2. Podpora podnikatelského prostředí v ÚK
 3. Kreativní vouchery Ústeckého kraje      
 4. Podpora audiovizuální tvorby v ÚK      
 5. Obnova území – průmyslové dědictví /turistická infrastruktura

Návrh Finanční nástroj:

 1. Program EXPANZE

Dokumenty

 1. Zápis z jednání 
 2. Příloha_Prezenční listina
 3. Příloha_Matice hlasů
 4. Příloha_Mapa_Obnova území dle KÚ
 5. Příloha_ Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury KAP