Dne 18.6.2024 bude spuštěn příjem žádostí do dotačního programu „Příprava projektů pro veřejný sektor“ z Operačního programu Spravedlivá Transformace. Žádosti bude přijímat Ústecký kraj až do 31.7.2026 (či do vyčerpání plánované alokace). 

Alokovaná částka je 93 457 943 Kč, jednotlivé podpory budou poskytovány v rozmezí 100 000 Kč – 5 000 000 Kč do výše 75 % celkových uznatelných nákladů. 

Účelem dotace je podpořit přípravu projektů veřejného sektoru a tím zvýšit úspěšnost čerpání dotací v národních a evropských programech. Předmětem dotace je podpora aktivit souvisejících s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, přípravou projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací. Cílem podpory je akcelerovat přípravu projektů v oblastech energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, oběhového hospodářství, místní mobility a řemeslných inkubátorů.
Veškeré podrobnosti naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje: Příprava projektů pro veřejný sektor: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)