27. jednání Regionální stále konference Ústeckého kraje

(Korespondenční hlasování proběhlo v termínu od 7. 10. 2020 – 14. 10. 2020)

S ohledem na situaci a dění v České republice rozhodl předseda RSK ÚK, hejtman Oldřich Bubeníček, o projednání bodů formou korespondenčního hlasování (dále jen „hlasování“; v souladu s článkem 4, odstavec 4 Jednacího řádu RSK ÚK).

 

Program jednání:

  1. Aktualizace RAP (přílohy č. 1)
  2. Doporučující stanovisko k monitorovacím indikátorům v projektech pro ŘO OP

Důležité dokumenty:

  1. Zápis z jednání + příloha č.1 Protokol o hlasování členů RSK

Schválené dokumenty z jednání:

  1. Příloha č.1 RAP