26. jednání Regionální stále konference Ústeckého kraje

(Korespondenční hlasování proběhlo v termínu od 2. 9. 2020 – 17. 9. 2020)

S ohledem na situaci a dění v České republice rozhodl předseda RSK ÚK, hejtman Oldřich Bubeníček, o projednání bodů formou korespondenčního hlasování (dále jen „hlasování“; v souladu s článkem 4, odstavec 4 Jednacího řádu RSK ÚK).

Ve shodný termín proběhlo i jednání rozšířené platformy RSK + HSR ÚK (RSK+).

Program jednání:

 1. Zpráva o hodnocení RAP
 2. Úprava Statutu PSV při RSK ÚK
 3. Stanovisko RSK k projektům MAS

Důležité dokumenty:

 1. Zápis z jednání + příloha č.1 Protokol o hlasování členů RSK

Schválené dokumenty z jednání:

 1. Zpráva o hodnocení RAP
 2. Aktualizovaná Statut PSV při RSK ÚK
 3. Stanovisko Regionální stále konference k vymezení území realizace a dopadů MAP
 •  MAS Vladař o.p.s. (ORP Kadaň)
 •  MAS Labské skály, z.s. ( ORP Ústí nad Labem; ORP Děčín)
 •  MAS Český sever, z.s. (ORP Varnsdorf, ORP Rumburk)
 •  MAS České středohoří, z.s. (ORP Litoměřice)