38. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Projednání bodů programu a následné hlasování proběhlo formou per rollam.

Materiály k jednání byly rozeslány dne 9. 1. 2023. Hlasování o návrhu příslušného Usnesení bylo ukončeno dne 16. 1. 2023 ve 12h.

Program jednání

  1. Jmenování nových členů a náhradníků do RSK ÚK
  2. Regionální hodnocení – komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
  3. Aktualizace „Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury“ v rámci projektu KAP III-Ústecký kraj
  4. Aktualizace Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje – oblast speciálních škol

Důležité dokumenty

  • Zápis z jednání
  • Priloha_c_1 – Souhrnné rámce do infrastruktury – Střední školy, VOŠ, konzervatoře
  • Priloha_c_2 – Souhrnné rámce do infrastruktury – Speciální školy
  • Priloha_c_3 – Regionální akční plán – aktualizace – Speciální školy