41. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 21.6.2023.

Hlavním bodem jednání byly zejména aktuální informace, ať již z národní tak regionální úrovně, ve věci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace. Novinky z oblasti připravovaných výzev, ale i aktuální stav strategických projektů představily postupně ředitelka Odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (MŽP ČR), Ing. Radana Leistner Kratochvílová a vedoucí Oddělení transformace regionu (KÚÚK), Ing. Jana Nedrdová. Diskutovaným tématem byl zejména aktuální stav přípravy strategických projektů. Členové RSK mj. schválili aktualizaci koncepce Krajského akčního plánu vzdělávání KAP III i vymezení území včetně realizátorů Místních akčních plánů. Další jednání na programu na přelomu září/října. 

Program jednání

  1. Renominace členů RSK
  2. Stanovisko RSK k vymezení území realizátorů MAP
  3. Operační program Spravedlivá transformace
  4. Novinky z oblasti regionální politiky MMR x RE:START
  5. Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  6. Krajský akční plán vzdělávání (KAP III)
  7. Diskuze

Důležité dokumenty