42. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje (zámek Mirošovice)

Zasedání členů RSK proběhlo dne 17.10.2023.

Jednání pléna se tentokrát uskutečnilo v krásných prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Mirošovicích (Obec Hrobčice). Mezi důležitá projednávaná témata se dozajisté zařadilo schválení Souhrnných rámců Krajského akčního plánu pro oblast SŠ_VOŠ a Speciálních škol, projednání Regionálního akčního plánu včetně prioritizačních kritérií pro shodnou oblast a rozsáhlý blok implementace Operačního programu Spravedlivá transformace. V tomto bloku byly představeny nově navrhovaná témata pro zacílení tematických výzev, aktuální stav čerpání či progres v přípravě a realizaci strategických projektů, které by měly významně napomoci k transformaci Ústeckého kraje. Zástupci MMR ČR představili řadu aktualit z oblasti regionální politiky. Vítanou informací bylo zejména schválení plánu obnovy a rozvoje pevnostních měst a koncepce, která by měla v následujících letech významně napomoci financovat pevnost Terezín.

Program jednání

  1. Aktualizace členů PS
  2. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK
  3. Aktualizace pracovních skupin (PS) při RSK
  4. Výstupy z jednání PS (RSK+)
  5. Operační program Spravedlivá transformace
  6. Novinky z oblasti regionální politiky MMR x RE:START (RSK+)
  7. Aktualizace Regionálního akčního plánu (RAP)
  8. Diskuze

Důležité dokumenty