II/2023_25. 09. 2023 proběhlo společné jednání PS Regionální rozvoj + PS Cestovní ruch (on-line)

Body jednání:

 1. Operační program Spravedlivá transformace
 • Aktuální stav přípravy, realizace a implementace OPST a strategických projektů
 • Navrhované a plánované Tematické výzvy a Zastřešující projekty
 • Podněty z území – doporučení, nové oblasti podpory – diskuze
 1. Aktuality z oblasti regionálního rozvoje
 • Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)
 • Plánovací období EU 2028+
 • Dotační program PICR

Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK, Ing. Jana Nedrdová, představila v úvodu své prezentace pokrok v přípravě Strategických projektů OPST se zaměřením na projekty, které byly členy PS posuzovány v procesu jejich hodnocení. Následně se zaměřila na relevantní oblasti podpory věcně příslušné do PS a seznámila přítomné se stavem jejich přípravy. Na prezentaci navázal Bc. Alexander Oláh, který představil návrh výzvy pro oblast Kulturně kreativních odvětví.

Ad_2) RNDr. Eva Poslová se zaměřila na problematiku Hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) a shrnula postup tvorby studií ve SO ORP Ústeckého kraje. Kolega, Ing. Pavel Hajšman představil prvotní informace k přípravě Kohezní politiky 2028+ a blok uzavřel Ing. Jiří Válka s představením titulu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v ÚK.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

 • Zápis z jednání_8_03_2023
 • Příloha č. 1 – Návrh Tematické výzvy (TV) Transformace regionu prostřednictvím rozvoje kulturních a kreativních odvětví (KKO)
 • Příloha č. 2 – Návrh Zastřešujícího projektu (ZP) Příprava projektů v Ústeckém kraji
 • Příloha č. 3 – Dotační program Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

 Prezentace: